Bitkilerin Dokuları

 

Bitkilerin Özellikleri

Bitkilerin Dokuları

Bitkilerin Sistemleri

Bitkilerin Dokuları

Bitkisel Dokular

* Bitkisel dokular ikiye ayrılır.

A) Meristem (Sürgen = Bölünür) Dokular 

* Sürekli bölünen hücrelerden oluşur.

* Hücreleri;

                - Bölünebilen,

                - İnce çeperli,

                - Bol sitoplazmalı,

                - Küçük kofullu,

                - İri çekirdekli ve çekirdek ortada,

                - Metabolizma hızlıdır.

* İki çeşittir.

1. Uç (Apikal = Primer) Meristemleri

* Kök, gövde ve dal uçlarında bulunur.

* Boyca büyümeyi sağlar.

2. Gövde (Kambiyum = Sekonder) Meristemleri

* Çok yıllık bitkilerin gövdesinde bulunur.

* Enine büyümeyi (sene halkaları) sağlar.

B) Sürekli (Sabit = Bölünmez) Dokular

* Meristem dokunun belli bir işi gerçekleştirmek için özelleşmesi ile oluşur.

* Hücreleri;

                - Bölünemeyen,

                - Kalın çeperli,

                - Az sitoplazmalı,

                - Büyük kofullu,

                - Küçük çekirdekli ve çekirdek kenarda,

                - Metabolizma yavaştır.

* Çok çeşitlidir.

1. Parankima Dokusu

* Bütün bitkisel boşlukları doldurur.

* Özümleme, havalandırma, depo ve iletim parankiması gibi çeşitleri vardır.

* Işık görenleri fotosentez yapar.

* Hayvanlardaki bağ dokusuna eşdeğerdedir.

* Kök. gövde ve yapraklarda bulunur.

2. Koruyucu Doku

* Bitkilerin tüm diş yüzeyini örter.

* Su kaybını azaltır ve dış etkilerden korur.

* Canlı epidermis ve ölü mantar dokudan oluşur.

3. Destek Doku

* Otsu bitkileri desteklik turgor basıncı sağlar.

* Odunsu bitkileri desteklik canlı kollenkima (Pek doku) ve ölü sklerankima (Sert doku) dokularından oluşur.

4. İletim Dokusu

* Su ve minerallerin taşınmasını sağlayan ölü odun boruları (ksilem) ve organik maddelerin taşınmasını sağlayan canlı soymuk borulardan (floem) oluşur.

5. Salgı Doku

* Bal özü, reçine, eterik yağ gibi bir çok bitkisel salgıların yapılmasını sağlar.

* Koruma, tozlaşma ve sindirimde etkilidir.

-- Üstteki Konu Başlıklarını Tıklayarak Konulara Ulaşabilirsiniz --

- Ana Sayfa -